GENEL EĞİTİM KONULARI

Yaklaşık Maliyet, Hakediş ve Metraj Eğitimi

GENEL BİLGİLER

Metraj, yaklaşık maliyet ve hakediş uygulama esaslarının ayrıntılı olarak anlatıldığı eğitim paketidir.

Temel yapı eğitimine sahip katılımcılar eğitim sonunda profesyonel yapı maliyeti hesabı çıkarabilecek ve hakedişlerini düzenleyebilecek duruma gelirler.

 • Eğitim süresi; 15 saat teorik ve 5 saat program uygulama olmak üzere toplam 20 saattir.
 • Teorik eğitim; yaklaşık maliyet hazırlıkları kapsamında metraj cetveli oluşturma, mahal listesi düzenleme, aşırı düşük sorgulaması, birim fiyat ve nakliye analizlerinin oluşturulması ile sözleşmenin uygulanması kapsamında ihzarat, tutanaklar, yeşil defter, yapılan işler listesi, revize birim fiyat farkı, mukayeseli keşif, fiyat farkı, hakediş kapak sayfaları ve hakediş özeti vb. belgelerin oluşturulmasını kapsamaktadır.
 • Uygulamalı eğitim; e-Hakediş programında adım adım örnek bir yaklaşık maliyet hesabı ve hakediş düzenleme uygulaması ile yapılacaktır. Program kullanımında teorik bilgilere değinilecek, gerektiğinde tekrarlar yapılacaktır.
 • Eğitim süresince işlenen konuları içeren doküman, föy, ders notu vs. katılımcılara ücretsiz olarak verilecektir.
 • Eğitim programı sonunda tüm katılımcılarımıza "Katılım Belgesi", tercihen girilecek sınavda başarı gösterilmesi durumunda "Başarı Belgesi" verilecektir.

EĞİTİM PROGRAMI

Teorik Eğitim 15 Saat

Konu BaşlıklarıKonular
Yaklaşık Maliyet ile İlgili Genel Kavramlar
 • Yaklaşık Maliyet Nedir?
 • Yaklaşık Maliyet Kanun ve Yönetmeliklerde Nasıl Tanımlanır?
 • İdareler ve İstekliler Açısından Farklılıkları Nelerdir? İdare ve İstekliler Açısından Hangi Öneme Sahiptir?
 • İsteklilerin Yaklaşık Maliyet Hesaplama Aşamaları Nelerdir?
Metraj
 • Metraj Hakkında Genel Bilgiler
 • Proje Üzerinden Nasıl Metraj Yapılır?
 • Metraj Yapmada Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
 • Metrajın Yaklaşık Maliyet Açısından Önemi
 • Hazırlanan Metrajın Yaklaşık Maliyet Oluşturmada Kullanılması
Analizler
 • Analiz Nedir?
 • Yaklaşık Maliyet İçin Analiz Nasıl Oluşturulur?
 • Analiz Neden Gereklidir?
 • İhale Aşamasında Analizlerin Önemi
Nakliyeler
 • Nakliye İçin Kullanılan Araçlar Nelerdir? Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir?
 • Hesaplanmasında Kullanılan Formuller ve Yöntemler
 • Yaklaşık Maliyet Açısından Nakliyenin Önemi
İş Kalemlerini Fiyatlandırma
 • Fiyatlandırmada Kullanılan Yöntemler Nelerdir?
 • İş Kalemlerini Fiyatlandırırken Dikkat Edilecek Hususlar
 • Fiyatlandırma Yapılamayan Durumlarda Hangi Yollara Başvurulur?
Diğer Maliyet Öğeleri
 • Maliyet Yaratacağı Öngörülen Diğer Maliyet Bileşenleri ve Genel Giderler
 • Maliyete Neden Olan Olasılıkların Değerlendirilmesi
 • Çeşitli Kayıplarla Maliyet Kontrolü
Yaklaşık Maliyet
 • Metraj ve Fiyatlamanın Sonucunda İşin Yaklaşık Maliyetinin Belirlenmesi
 • İşin Yükleniciye Gerçekçi Maliyetinin Tespiti
 • Benzer Projeler, İstatistiki Veriler ile Karşılaştırılarak Yaklaşık Maliyetin Tutarlılığının Kontrolü
Teklif Fiyatını Oluşturma
 • İhalesine Girilecek Olan İşle İlgili Risklerin Tespiti
 • İşin Alınması ve Yapılmasına İlişkin Beklenti ve Kazanımların Ortaya Konması
 • Karlılık / Risk Oranın İrdelenmesi
 • İşin Yapılacağı Yer, Piyasa Şartları Vs Göz Önüne Alınarak Diğer Firmaların Teklifleri Hakkında Fikir Yürütme
Hakediş ile İlgili Genel Kavramlar
 • Hakediş Nedir?
 • Hakediş Çeşitleri
 • Hakediş Sürecinin Kısa Anlatımı
 • Hakediş Yapmada Kullanılan Dokümanların Tanıtımı
 • Hakedişin Önemi ve Esasları
Metraj
 • Hakedişe Esas Metraj Nasıl Yapılır?
Ataşman
 • Ataşman Nedir?
 • Hangi Durumlarda Düzenlenir?
 • Düzenleme Esasları Nelerdir?
İhzarat
 • İhzarat Nedir?
 • İhzarat Uygulaması Neden Yapılır?
 • Yükleniciler Açısından Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?
 • Yapılma Esasları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
Tutanaklar
 • Hakediş Kapsamında Tutulması Gereken Tutanaklar ve Özellikleri
 • Hakediş Kapsamında Bazı Durumlarda Tutulan Tutanaklar ve Özellikleri
 • Tutanakların Genel Olarak Anlatımı ve Örnek Şablonlar Üzerinde İnceleme
Yeşil Defter (Metraj İcmali)
 • Yeşil Defter Nedir?
 • Kapsamı ve İçeriği Nelerdir?
 • Hakedişteki Yeri ve Önemi
Yapılan İşler Listesi
 • Yapılan İşler Listesi Nedir?
 • Nasıl Hazırlanır?
 • Kapsamı ve İçeriği Nelerdir?
Revize Fiyat Farkı
 • Revize Fiyat Farkı Uygulaması Nedir?
 • Hangi Durumlarda Düzenlenir?
 • Hangi Formuller Kullanılır? Nasıl Hesaplanır?
Mukayeseli Keşif
 • Mukayeseli Keşif Nedir?
 • Neden Yapılır?
 • Nasıl Hesaplanır?
Fiyat Farkı
 • Fiyat Farkı Nedir?
 • Hangi Durumlarda Düzenlenir?
 • Hangi Formuller Kullanılır? Nasıl Hesaplanr?
Hakediş Kapak Sayfaları
 • Hakediş Kapak Sayfaları Nelerdir?
 • Kapak Sayfalarının Genel Olarak Anlatımı
 • İçerikleri Nelerdir ve Nasıl Hesaplanır?
 • Hakediş Kapak Şablonlarının İncelenmesi
Hakediş Özeti
 • Hakediş Özeti Nedir?
 • İçeriği Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Uygulamalı Eğitim (5 Saat)

Konu BaşlıklarıKonular
Genel
 • Program ile İlgili Genel Bilgiler
 • Programın Kurulması
 • Başlangıç Aşmasında Öğrenilmesi Gereken Özellikler
Dosya Yönetimi ve Güncellemeler
 • Dosyalara Ulaşmak, Yeni Dosya Açmak, Şifrelemek, Yedeklemek, Göndermek, Silmek
 • Birim Fiyat ve Analiz Kitaplarının Güncellenmesi
 • Program ve Çalışma Dosyalarının Güncellenmesi
İş Grupları, İmzalar
 • Ana İş Grupları ve İş Gruplarının Oluşturulması
 • Metraj ve Yaklaşık Maliyet Antetlerinin Hazırlanması
Mahal Listesi
 • Blok/Kat/Mahal İsmi/İmalatın Yeri Şeklinde Mahallerin Oluşturulması
 • Açıklama, Tanım ve Mahal Pozlarının Eklenmesi
Metraj Cetveli
 • İmalat Pozları İçin Metraj Cetvelinin Oluşturulması
 • Nervürlü, Düz, Profil Demir Metrajlarının Yapılması
 • Tesisat Metrajlarının Hazırlanması
Yaklaşık Maliyet Cetveli
 • İş Gruplarına Göre Pozların Seçilmesi
 • Miktarların Elle Girilmesi ya da Metraj Cetveli, Excel Veya Başka Bir Dosyadan Getirilmesi
 • Boru Montaj Bedelli Pozların Belirlenmesi
Analizler
 • Poz Analizlerinin Oluşturulması
 • Rayiç ve Poz Fiyatlarının Belirlenmesi
 • Özel Analizlerin Hazırlanması
 • Maliyet Gruplarının Düzenlenmesi
Nakliye
 • Nakliye Verilecek Pozların Belirlenmesi
 • Pozlarda Nakliyeye Esas Birim Miktarların Tespiti
 • Nakliye Analizlerinin Yapılması
 • Nakliye Birim Fiyatlarının Oluşturulması
Hakedişin Tanımı / Teklif Türü / Yapılan İşlerin Hakedişe Girilme Şekli
 • Hakedişin Adı, Numarası ve Tarihlerinin Belirlenmesi
 • Teklif Birim Fiyatlı Hakediş Dosyası Açmak
 • Anahtar Teslimi Götürü Bedel Hakediş Dosyası Açmak (İş Kalemlerini Yüzde Olarak Girerek)
 • Anahtar Teslimi Götürü Bedel Hakediş Dosyası Açmak (İş Kalemlerini Miktar Olarak Girerek)
 • Anahtar Teslimi Götürü Bedel Hakediş Dosyası Açmak (İş Gruplarını Yüzde Olarak Girerek)
İşin Sözleşme Bilgileri ve Ödenekler
 • İşin Adı, Süresi, Sözleşme Bedeli, Yer Teslim Tarihi Vs Gibi Bilgilerin Girilmesi
 • İş İçin Ayrılan Ödenek Dilimlerinin Belirtilmesi
Sözleşmedeki İş Miktarları ya da Pursantajlar
 • Teklif Birim Fiyat Usulü Hakedişte İş Miktarlarının Girilmesi
 • Anahtar Teslimi Götürü Bedel Hakedişte İş Kalemi Miktarlarının Girilmesi
 • Anahtar Teslimi Götürü Bedel Hakedişte İş Kalemi Pursantajlarının Girilmesi
 • Anahtar Teslimi Götürü Bedel Hakedişte İş Grubu Pursantajlarının Girilmesi
Metraj ve Ataşman
 • Hakedişe Esas İmalat, Demir, Tesisat ve Diğer Metrajların Yapılması
 • Yapılan Metrajların Yeşil Deftere Aktarılması
Yeşil Defter ve Gerçekleşme Yüzdeleri
 • Teklif Birim Fiyat Usulü Hakedişte Yeşil Defter Oluşturulması
 • Anahtar Teslimi Götürü Bedel Hakedişte (İş Kalemlerini Miktar Olarak Girerek) Yeşil Defter Oluşturulması
 • Anahtar Teslimi Götürü Bedel Hakedişte (İş Kalemlerini Yüzde Olarak Girerek)Gerçekleşme Yüzdelerinin Oluşturulması
 • Anahtar Teslimi Götürü Bedel Hakedişte (İş Gruplarını Yüzde Olarak Girerek)Gerçekleşme Yüzdelerinin Oluşturulması
Yapılan İşler Listesi
 • İş Kalemleri ya da İş Gruplarının Fiyatlandırılması
Revize Fiyat Farkı
 • Revize Fiyat Farkı Uygulanacak İş Kalemi ve Miktarlarının Tespit Edilmesi
 • Revize Fiyat Farkı Hesaplarının Yapılması
Mukayeseli Keşif
 • Teklif Birim Fiyat Usulü Hakedişte Mukayeseli Keşif
 • Anahtar Teslimi Götürü Bedel Hakedişte (İş Kalemlerini Miktar Olarak Girerek) Mukayeseli Keşif
 • Anahtar Teslimi Götürü Bedel Hakedişte (İş Kalemlerini Yüzde Olarak Girerek) Mukayeseli Keşif
Fiyat Farkı Hesabı
 • İlgili Endeks ve Ağırlık Oranlarının Belirtilmesi
 • Fiyat Farkının Programa Hesaplatılması
Kapak Sayfaları
 • Fiyat Farkı Teminat Kesintisi Hesabı
 • Geçici Kabul Noksanları Kesintisi Hesabı
 • Hakediş Raporları (Ön Kapak, Arka Kapak), Hakediş İcmal Sayfası, Dizi Pusulası
Hakediş Özeti
 • Hakedişlerin Özet Bilgileri
Tutanaklar
 • Tartı Tutanakları, Yer Teslim Tutanağı, Ek İş Tutanakları, Gecikme Cezası Tutanakları
 • Kısmi Geçici Kabul, Geçici Kabul, Kesin Kabul Tutanakları

EĞİTİMLERİN GÜN ve SAATLERİ

 Gün ve Saatler
(Toplam 20 saat)
27 Eylül 2018 Perşembe 13:30 - 19:00
28 Eylül 2018 Cuma 13:30 - 19:00
29 Eylül 2018 Cumartesi 09:00 - 19:00

KİMLER KATILABİLİR

 • İnşaat Mühendisleri
 • İnşaat Teknikerleri
 • Mimarlar
 • … tüm teknik elemanlar
 • Müteahhitler
 • Öğrenciler
 • Belli düzeyde teknik bilgiye sahip diğer katılımcılar

EĞİTİM ÜCRETİ

 • Eğitim ücreti 695 TL+KDV’dir.
 • Öğrencilere ve işsiz teknik elemanlara % 25 indirim uygulanır.
 • Kesin kayıt yapılabilmesi için eğitim ücretinin ödenmiş olması şarttır.

NASIL KAYIT OLUNUR?

 • Ön bilgi için www.oskaegitim.com internet sitemizi inceleyebilir, merkez ofisimize direkt müracaat edebilir veya 444 67 52 numaralı telefon hattımızdan bilgi alabilirsiniz.
 • Ön kayıt için internet sayfamızda bulunan Başvuru Formu'nu doldurarak formda belirtilen e-posta ya da faks ile ulaştırabilirsiniz.
 • Başvurunuzun onaylanıp katılabileceğiniz dönem hakkında (kesin kayıt tarihleri, eğitime başlama tarihi vs...) size faks, telefon ya da e-posta yoluyla bilgi verilecektir.
 • Eğitimlerimiz sürekli olduğundan, başvurunuz yeni açılacak dönem için (kontenjanın dolu olduğu durumda, takip eden dönemler için) değerlendirmeye alınacaktır.

KATILIMCILARA ÖZEL

Eğitimi tamamlayan katılımcılar,

 • 1 yıl süreyle Oska Yazılım’ın Teknik Destek bölümünden ücretsiz olarak telefon ve e-posta ile destek alabilecekler.
 • Ayrıca 1 yıl süreyle Oska ürünlerini %10 indirimli fiyatlardan edinebileceklerdir.
Etkinliklerimizden Haberdar Olun