Yapım İşlerinde İhale ve Sözleşme Uygulamaları Eğitim Seminerini Ankara'da Düzenledik

Ankara Crowne Plaza'da 13-14-15 Şubat 2014 tarihlerinde Yapım İşlerinde İhale ve Sözleşme Uygulamaları Eğitim Semineri konulu bir seminer gerçekleştirdik.
Sayıştay Uzman Denetçisi, YMM Sadettin DOĞANYİĞİT

Seminerimize Sayıştay Uzman Denetçisi, YMM Sadettin DOĞANYİĞİT konuşmacı olarak katıldı.

Sadettin DOĞANYİĞİT 1959 Konya Bozkır Çağlayan doğumludur. 1981 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. 1984 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 1987-1996 yılları arasında Müfettiş olarak çalıştı. 1996 yılında Başmüfettiş görevlerine getirildi. 2009-2011 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan yardımcılı görevini sürdürdü. Halen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başkan Yardımcısı görevinde bulunmaktadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Uygulamaları, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Uygulamaları Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yollarına yönelik eğitim vermekte, bu hususlara yönelik yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Seminerde İşlediğimiz Konular

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalesi gerçekleştirilen işlerde;

 • Temel ilkeler ve idarelerce uyulması gereken diğer kurallar,
 • İhale dokümanlarının hazırlanması, ihale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar,
 • Yaklaşık maliyetin hazırlanması,
 • Uygulanacak ihale usulleri,
 • İhale ilân süreleri ve kuralları ile ön ilân, ilânın uygun olmaması,
 • İhale komisyonu teşkili ve görevleri,
 • İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi, ihale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması,
 • Tekliflerin geçerlilik süresi,
 • İhalenin ihale saatinden önce iptal edilmesi,
 • Tekliflerin alınması ve açılması,
 • Tekliflerin değerlendirilmesi, aşırı düşük teklifler,
 • İhalenin karara bağlanması ve onaylanması, kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi,
 • İhalelere yönelik şikayet ve itiraz şikayet başvuru süreleri ile süreçleri,
 • Sözleşmeye davet ve ihalenin sözleşmeye bağlanması,

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında sözleşmeye bağlanan işlerde;

 • İş yeri teslimi,
 • İş programı,
 • Kesin teminat ve kesin teminat mektupları sürelerinin belirlenmesi,
 • Sigorta yaptırılması,
 • Teknik personel bulundurma,
 • Sözleşme sürecinde yaklaşık maliyet ve ödemeye esas ilerleme yüzdesi tablosu ve/veya listesinin önemi ile uygulamaya etkisi,
 • Yeni fiyat tespiti,
 • İhale tenzilatı,
 • Süre Uzatımı,
 • Geçici hakediş raporları,
 • Yapım işlerinde fiyat farkları, temel endeks ve güncel endeks kavramları,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen ve sözleşme süreci 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yürütülen yapım işlerinde uygulanan 2002/5039 sayılı kararname eki esaslar ile 2013/5217 sayılı kararname eki esaslar arasındaki farklılıklar,
 • Karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları.
Etkinliklerimizden Haberdar Olun