İhale Personelinize Kurumsal Eğitim Verelim! Siz, yöneticiliğinizi huzurla yapın!

Yapım, Hizmet, Mal Alımı ve Danışmanlık İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları Eğitimlerimiz

Mali mevzuat içerisinde en önemli yeri tutan ve belki de en çok tartışılan alanların başında Kamu İhale Mevzuatı gelmektedir.

 • İhalelerin sağlıklı yapılması,
 • Sorunsuz ihale dokümanlarının hazırlanması,
 • Firmaların hatalı olarak elenmesi veya elenmemesi,
 • Sözleşmelerin mevzuata uygun imzalanması,
 • Sözleşme imzalandıktan sonra ödemelerin doğru ve düzgün yapılması,
 • Hukuki ihtilafların tarafların eşitliği ilkesine uygun olarak çözülmesi,

ancak ve ancak bu alanda yeterli bilgiye sahip olmakla veya yeterli bilgiye sahip kişilere danışmakla mümkün olabilir.

Bildiğiniz ve bugüne kadar duyduğunuz eğitimlerden çok farklı yöntemlerimiz var.

Kamu kurum ve kuruluşları için geliştirdiğimiz kurumsal eğitimlerimizden siz de yararlanın.

Size özel eğitim devrini başlatıyoruz.

Kurumsal Eğitim Talep Edin!

-Eğitim ihtiyacınızı isterseniz siz belirleyin, isterseniz Yayın ve Değerlendirme Kurulu’muz ihale türlerinizi, sayılarını ve personel durumunuzu inceleyip size özgü bir Eğitim İhtiyaç Raporu hazırlasın.

Size Özel Eğitimin Oluşabileceği Konular

 • Kamu İhale Kanunu
 • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • Hizmet İşleri Hakediş Uygulamaları
 • Yapım İşleri Hakediş Uygulamaları
 • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • Sayıştay Kanunu ve Denetimi
 • Harcama Belgeleri Yönetmeliği
 • Harcırah Kanunu
 • Devlet Memurları Kanunu
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 • İş Mevzuatı
 • ...

Tarihini, Yerini ve Süresini Siz Belirleyin!

Eğitim İhtiyaç Raporu’nu uygun görürseniz tarihini, yerini ve süresini önerilerinizle kararlaştıralım.

Eğitim ve Seminer İçin Tercih Ettiğiniz Uzman Konuşmacıyı Belirtin!

Yayın ve Değerlendirme Kurulu’muzun önerileri doğrultusunda eğitim uzmanınızı seçin.

Yayın ve Değerlendirme Kurulu'muz

Hem tüm kadromuzun hem de Yayın ve Değerlendirme Kurulu’muzun ortak niteliklerinden bazıları;

 • Sürekli değişen mevzuat karşısında EN SON BİLGİYİ SUNAN,
 • Bilgisine ve sunduğu bilgiye GÜVENEN,
 • Çalışma yaşamında ilke olarak DOĞRULUĞU ve ADALETİ ÖZÜMSEYEN,
 • Kendisini SÜREKLİ GELİŞTİREN,
 • Güçlü, deneyimli ve dinamik,
 • Son teknolojileri izleyip kullanabilen,
 • İdare ve Yüklenicilerin hukukun yorumlanmasında EŞİTLİĞİNE İNANAN,

Yayın ve Değerlendirme Kurulumuz

 

 

Etkinliklerimizden Haberdar Olun